بهمن ۱۰, ۱۳۹۵
آزمایشگاه

VERACITY چقدر ایمن و دقیق است؟

VERACITY بطور مستقیم DNA جنینی را مورد بررسی قرار می دهد، بنابراین بالاترین میزان دقت (۹۹%<) را در تشخیص شایعترین آنیوپلوئیدی های جنینی دارد. این تست […]
بهمن ۹, ۱۳۹۵
آزمایشگاه

VERACITY چه کاربردی دارد؟

VERACITY شایعترین آنیوپلوئیدی های جنینی( وضعیت ژنتیکی که در صورت ناهنجاری های تعدادی کروموزوم ها اتفاق می افتد) را تشخیص می دهد: سندروم داون (تریزومی ۲۱) […]
بهمن ۸, ۱۳۹۵
آزمایشگاه

VERACITY چگونه عمل می کند؟

در طول حاملگی ، برخی از سلول های جفت و جنین تخریب شده و DNA این سلول ها از طریق جفت به درون جریان خون مادر […]
بهمن ۷, ۱۳۹۵
آزمایشگاه

محدودیت های تست های غربالگری تشخیص پیش از تولد قبل از معرفی NIPD

تست های غربالگری بارداری برای تشخیص آنیوپلوئیدی جنینی – اندازه گیری مارکرهای سرمی خون مادر سه ماهه اول، سه ماهه دوم و سونوگرافی – بخاطر عدم […]