همکاران آزمایشگاه فارابی

همکاران ما در آزمایشگاه فارابی

مهرداد مددي


مدیریت آزمایشگاه فارابی

خود را متعهد به خدمت صادقانه به مردم دانسته وپاسخگوي نيازهاي روز افزون جامعه پزشكي ميباشيم


دکتر محمدرضا شیدفر


متخصص قارچ شناسی

دكتر كيميا فرد اصفهاني


متخصص علوم آزمايشگاهي

دکتر فریبا سرداری ایروانی


متخصص علوم آزمایشگاهی

دکتر پریسا نخستین مرتضوی


دكتری ميكروبيولوژی