آزمایش M2-PK
آزمایش M2-PK
مهر ۲۲, ۱۳۹۵
تست IGRA
تست IGRA
مهر ۲۲, ۱۳۹۵
آزمایش کالپروتکتین در مدفوع

آزمایش کالپروتکتین در مدفوع

در راستای خدمات نوین آزمایشگاهی،
آزمایش calprotectin بر روی نمونه مدفوع در آزمایشگاه تشخیص طبی و تخصصی فارابی قابل انجام می باشد.

کالپروتکتین هترو دایمری از پروتئین های متصل شونده به کلسیم بوده،
که در سیتوپلاسم نوتروفیل ها و غشاء مونوسیت ها یافت می شود.
این ماده نزدیک به ۶۰% پروتئین سیتوپلاسم نوتروفیل ها را تشکیل داده،
و به دنبال فعال شدن نوتروفیل ها یا چسبیدن مونوسیت ها به اندوتلیال، calprotectin آزاد می گردد.
کالپروتکتین ممکن است در سرم، مایعات بدن و یا مدفوع به عنوان شاخص التهاب مورد ارزیابی قرار گیرد.

این پروتئین فاز حاد پایداری زیادی در مدفوع (یک هفته در دمای ۸-۲ درجه) داشته،
و به عنوان یک شاخص بیماری های التهابی روده در مدفوع مشخص گردیده است.

کاربردهای آزمایش کالپروتکتین در مدفوع:

  • افتراق بیماری های ارگانیک روده از قبیل (IBD) و بیماری های عمل کردی روده (IBS)
  • پایش بیماری هایی از قبیل (Crohn) و یا بعد از جراحی پولیپ
  • پپایش تشخیص زودرس عود بیماری
  • در افتراق اسهال ارگانیک و اسهال فانکشنال

* زمان جوابدهی : روزانه

آزمایش آزمایشگاهی غیر تهاجمی به نام Fecal Calprotectin،
به عنوان یک ابزار تشخیصی مفید برای نظارت بر مبتلایان به بیماری التهابی روده ،
(بیماری کرون ، کولیت اولسراتیو ، کولیت نامشخص) و تمایز از سندرم روده تحریک پذیر در دسترس است.

آزمایش کالپروتکتین در مدفوع

کالپروتکتین پروتئین موجود در خون ، بزاق ، مایع مغزی نخاعی و ادرار است،
که برخی از قسمت های بدن ملتهب می شود ،
هرچند همیشه نمی توان در هنگام آزمایش این مایعات از محل التهاب گفت.
هنگامی که در مدفوع تشخیص داده شد ،
کالپروتکتین ارتباط مستقیمی (در نتیجه دژنراسیون نوتروفیل) با آسیب مخاطی روده ،
مشخصه بیماری التهابی روده دارد.

اگر آزمایش مقدار زیادی کالپروتکتین موجود در مدفوع را پیدا کند ،
به احتمال زیاد بیمار به بیماری التهابی روده (IBD) مبتلا می شود ،
در حالی که اگر آزمایش با سطح کم یا طبیعی کالپروتکتین بازگردد ،
بیشتر به سندرم روده تحریک پذیر اشاره می کند.
(IBS) ، یک وضعیت عملکردی از عادات روده تغییر یافته و بدون التهاب است.


مطالب بیشتر:

دیدگاه ها بسته شده است