ایمیل آزمایشگاه فارابی

Farabimedicallab@yahoo.com

شماره تماس

۰۲۱-۲۲۲۲۹۸۶۲

آدرس ما

تهران خیابان شریعتی نبش ظفر

با ما در تماس باشید