آزمایشگاه
آزمایش M2-PK
مهر ۱۹, ۱۳۹۵
آزمایشگاه
TB Interferon Gamma Release Assays (IGRAs)
مهر ۲۵, ۱۳۹۵
آزمایشگاه

در راستای خدمات نوین آزمایشگاهی، آزمایش calprotectin بر روی نمونه مدفوع در آزمایشگاه تشخیص طبی و تخصصی فارابی قابل انجام می باشد.

کالپروتکتین هترو دایمری از پروتئین های متصل شونده به کلسیم بوده که در سیتوپلاسم نوتروفیل ها و غشاء مونوسیت ها یافت می شود. این ماده نزدیک به ۶۰% پروتئین سیتوپلاسم نوتروفیل ها را تشکیل داده و به دنبال فعال شدن نوتروفیل ها یا چسبیدن مونوسیت ها به اندوتلیال، calprotectin آزاد می گردد. کالپروتکتین ممکن است در سرم، مایعات بدن و یا مدفوع به عنوان شاخص التهاب مورد ارزیابی قرار گیرد.

این پروتئین فاز حاد پایداری زیادی در مدفوع (یک هفته در دمای ۸-۲ درجه) داشته و به عنوان یک شاخص بیماری های التهابی روده در مدفوع مشخص گردیده است.

کاربردها:

  • افتراق بیماری های ارگانیک روده از قبیل (IBD) و بیماری های عمل کردی روده (IBS)
  • پایش بیماری هایی از قبیل (Crohn) و یا بعد از جراحی پولیپ
  • پپایش تشخیص زودرس عود بیماری
  • در افتراق اسهال ارگانیک و اسهال فانکشنال

* زمان جوابدهی : روزانه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*