درباره VERACITY
درباره VERACITY
بهمن ۱۱, ۱۳۹۵
تست VERACITY
بهمن ۱۱, ۱۳۹۵
VERACITYایمن و دقیق

VERACITYایمن و دقیق

۴VERACITY بطور مستقیم DNA جنینی را مورد بررسی قرار می دهد،

بنابراین بالاترین میزان دقت (۹۹%<) را در تشخیص شایعترین آنیوپلوئیدی های جنینی دارد.

این تست برای جنین ایمن است زیرا فقط نمونه خون از ما در گرفته می شود،

و ریسک خطر سقط جنین که معمولا در بررسی های تهاجمی وجود دارد، خوشبختانه در این تست وجود ندارد.

نوع آزمایش دقت ایمنی
غربالگری سه ماهه اول پایین (۹۵-۸۰%) بدون سقط جنین
تشخیص قبل از تولد تهاجمی خیلی زیاد (۹۹%<) احتمال خطر ۱% سقط جنین
VERACITY خیلی زیاد (۹۹%<) بدون خطر سقط جنین

مطالب بیشتر:

دیدگاه ها بسته شده است