مهر ۲۵, ۱۳۹۵
تست IGRA

تست IGRA

تست IGRA TB Interferon Gamma Release Assays (IGRAs) تست IGRA یک آزمایش خون است که می تواند، هر دو حالت عفونت به “مایکوباکتریوم توبر کلوزیس”، یعنی […]