آبان ۱, ۱۳۹۵
ناتوانايی جنسی

ناتوانایی جنسی

ناتوانایی جنسی ناتوانی مردان در روابط زناشویی اختلال عملکرد جنسی در مردان, به عدم توانائی در رسیدن به رابطه رضایت بخش جنسی اطلاق می گردد. یعنی […]