آبان ۲۹, ۱۳۹۵
سرطان روده

سرطان روده

سرطان روده سرطان کولورکتال (CRC) ، همچنین به عنوان سرطان روده بزرگ شناخته می شود ، پیشرفت سرطان از روده بزرگ روده یا روده بزرگ (بخش […]