تست مدفوع

تست مدفوع

هدف از انجام تست چیست؟ آزمایش مدفوع برای تشخیص حضور انگل و عفونت دستگاه گوارش درخواست می‌شود. عفونت دستگاه گوارشی ... ادامه مطلب