شهریور ۶, ۱۳۹۶
اختلال دو قطبی

اختلال دو قطبی

اختلال دو قطبی اختلال دو قطبی یا به عبارتی دیگر افسردگی جنون اختلالی می باشد که باعث تغییرات جدی در خلق و خوی فرد، سطح انرژی […]