آزمایش TSH Receptor Ab

این اتو آنتی بادی به رسپتورTSH  یا نزدیک به آن متصی شده و موجب تحریک تولید آدنوزین منو فسفات حلقوی میشود TSIG در پاتوژنز بیماری گریوز اهمیت دارد. در گذشته به این اتو انتی بادی تحریک کننده طولانی مدت تیرویید(LATS) گفته می شد.

از این سنجش گاهی اوقات برای شفاف شدن تشخیص افتراقی بین بیماری گریوز وگواتر سمی ندولر استفاده میشود.در بیماری گریوز حساسیت تست بین ۸۰ تا ۹۹% است.

علیرغم اهمیت آنتی بادی گیرنده تیروتروپین در پاتوژنز بیمازی گریوز غالبا از آن در مدیریت بالینی بیماران استفاده نمی شود. احتمالا بیشترین فایده TRAb در بیماران باافتالموپاتی یا درموپاتی بدون هیپرتیروئیدی واضح خواهد بود.

در چنین شرایطی تشخیص صحیح نیاز به ارتباط بین یافته های فیزیکی مطالعات تصویربرداری و تستهای آزمایشگاهی دارد.

مقادیر منفی میتواند ثانویه به غلظت های پایین پروتئین یا ایمونوگلوبولین های سرم باشد. در بیماران مبتلا به بیماری گریوز تحت بالینی مقادیر به دست امده ممکن است بی فایده باشند.

۳.۳/۵ - (۳ امتیاز)

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!