Elastase test

Elastase test

آنزیم الاستاز از زیرخانواده های سرین پروتئازها می باشد که هیدرولیز بسیاری از پروتئین ها از جمله الاستین را به عهده دارد.
این آنزیم پایدار است و تحت تاثیر تجویز درمانی آنزیم های پانکراس قرار نمی گیرد.
تست الاستاز تستی غیرتهاجمی می باشد و بر روی مدفوع انجام می شود که در آن غلظت آنزیم الاستاز اندازه گیری می گردد.
نتیجه تست فعالیت پانکراس را ارزیابی می کند و نشانگر خوبی از وضعیت پانکراس برون ریز می باشد.


مطالب بیشتر:

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.