Androstenedione

از این تست جهت تشخیص سندرم های ایجاد کننده ی صفات مردانه در زنان، قاعدگی نامنظم، بلوغ جنسی زودرس و اختلالات پس از یائسگی استفاده می شود. آندروستندیون یکی از آنزیم های اصلی است که در تخمدان های زنان و به مقدار کمتر در غدد آدرنال زنان و مردان وجود دارد. این هورمون درون بافت چربی و کبد به استرون تبدیل می گردد.

شرایط نمونه گیری

این آزمایش نیازی به ناشتایی و محدودیت رژیم غذایی ندارد. این تست در زنان باید ۱ هفته قبل یا بعد از خون ریزی ماهیانه انجام شود. به دلیل این که بالاترین میزان تولید این هورمون در ساعت ۷ صبح است، در نتیجه قبل از ساعت ۸ صبح باید نمونه گیری انجام شود.

تفسیر آزمایش

از این تست جهت تشخیص سندرم های ایجاد کننده ی صفات مردانه در زنان، قاعدگی نامنظم، بلوغ جنسی زودرس و اختلالات پس از یائسگی استفاده می شود. آندروستندیون یکی از آنزیم های اصلی است که در تخمدان های زنان و به مقدار کمتر در غدد آدرنال زنان و مردان وجود دارد. این هورمون درون بافت چربی و کبد به استرون تبدیل می گردد. استرون نوعی از استروژن است که در مقایسه با استرادیول قدرت کمتری دارد. در زنان غیریائسه استرون منبع اصلی استروژن می باشد. در کودکان اگر به هر علت تولید آندروستندیون افزایش پیدا کند، امکان دارد که کودک دچار بلوغ زودرس بشود. در زنان یائسه افزایش تولید این هورمون سبب خونریزی، اندومتریوز و تحریک تخمدان می شود. افزایش تولید آن در چاقی امکان دارد منجر به قاعدگی نامنظم در زنان و نشانه های زنانگی مانند ژنیکوماستی در مردان شود.

۵/۵ - (۱ امتیاز)

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!