روماتیسم مفصلی پا

بهمن ۱۶, ۱۳۹۸
روماتیسم مفصلی

روماتیسم مفصلی

روماتیسم مفصلی روماتیسم مفصلی چیست؟ RA یک بیماری خود ایمنی است. این بدان معناست که سیستم ایمنی بدن به قسمت هایی از بدن ، به ویژه […]