استاندارد های جهانی یک آزمایشگاه طبی چیست؟ - آزمایشگاه فارابی

استاندارد های آزمایشگاهی - آزمایشگاه فارابی


استاندارد های جهانی یک آزمایشگاه طبی چیست؟ | آزمایشگاه فارابی

همانطور که می دانید، یک آزمایشگاه طبی باید از استاندارد های جهانی برخوردار باشد. در واقع باید از این استاندارد ها پیروی کند تا به عنوان بهترین آزمایشگاه طبی تلقی شود. شناسایی این استاندارد ها بسیار حائز اهمیت می باشد.
گواهینامه ایزو ۱۵۱۸۹ یک گواهینامه تخصصی ویژه آزمایشگاه های تشخیص پزشکی می باشد.
به همین جهت در این مقاله قصد داریم به این سوال پاسخ دهیم که استاندارد های جهانی یک آزمایشگاه طبی چیست؟

جهت مطالعه محتوای پیش رو با ما همراه باشید.

مختصری از گواهینامه ISO 15189

خدمات آزمایشگاهی پزشکی برای مراقبت از بیمار ضروری است و بنابراین برای تأمین نیاز های کلیه بیماران و پرسنل بالینی مسئول مراقبت از آن بیماران باید در دسترس باشد.
چنین خدماتی شامل تمهیدات برای درخواست های معاینه، تهیه بیمار، شناسایی بیمار، جمع آوری نمونه ها، حمل و نقل، ذخیره سازی، پردازش و معاینه نمونه های بالینی، همراه با تفسیر بعدی، گزارش و مشاوره، علاوه بر ملاحظات ایمنی و اخلاق در آزمایشگاه پزشکی است.

گواهینامه ایزو به گواهینامه ای گفته می شود که پس از اجرای الزامات یک استاندارد به یک سازمان اهدا می شود.
ISO 15189: 2012 می تواند توسط آزمایشگاه های پزشکی در توسعه سیستم های مدیریت کیفیت و ارزیابی صلاحیت خودشان مورد استفاده قرار گیرد. همچنین می تواند برای تأیید یا تشخیص صلاحیت آزمایشگاه های پزشکی توسط مشتریان آزمایشگاهی، تنظیم مقامات و نهاد های اعتباربخشی استفاده شود.

اعتبارنامه ایزو ۱۵۱۸۹: ۲۰۱۲ شامل ارزیابی مستقل از آزمایشگاه پزشکی است که شامل بررسی صلاحیت های پرسنل و صلاحیت، تجهیزات، معرف ها و تجهیزات، تضمین کیفیت و عوامل تحلیلی، پیش تجزیه و تحلیل و پس از تحلیلی است. دریافت ایزو معتبر جهت این استاندارد نیز پس از اجرای الزامات توسط نهاد های بالادستی معروف به AB ها باید انجام شود.

تاریخچه ایزو ۲۱۵۰۰

ISO 15189 به وسیله کمیته فنی سازمان بین المللی ISO تدوین می شود و برای ارزیابی آزمایشگاه های پزشکی و سیستم های تشخیص طبی به کار می رود.
ویرایش جدید این استاندارد بین المللی با نسخه دوم استاندارد های ISO/IEC 17025 و ISO 9001:2000 منطبق بوده و هماهنگی بیشتری با آن دارد.

در حال حاضر آخرین ویرایش منتشر شده استاندارد ISO 15189 در سال ۲۰۱۲ بوده که به صورت ISO 15189:2012 بیان می گردد.
پیش از این ویرایش های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۷ این استاندارد توسط سازمان بین المللی ایزو منتشر شده و اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران این نسخ را ترجمه و بومی سازی کرده بود.

استاندارد های جهانی یک آزمایشگاه طبی چیست؟ - آزمایشگاه فارابی
آشنایی با استاندارد های جهانی یک آزمایشگاه طبی – آزمایشگاه فارابی

ضرورت استفاده و اجرای استاندارد ایزو  ۱۵۱۸۹

با توجه به ارائه خدمات آزمایشگاه های پزشکی در حفظ رضایت و سلامت بیماران و یا کسانی که به هر نحو با این سیستم سروکار دارند، استفاده از ایزو ۱۵۱۸۹ امری اجتناب ناپذیر است.
به همین دلیل پرسنل هر کدام از این بخش ها مسئولیت استفاده از این استاندارد ها به صورت تخصصی در جهت رفع نیاز های تمامی بیماران دارند.

این خدمات باید در دسترس کلیه مشتریان قرار داشته باشد. چنین خدمات شامل اولویت بندی نیاز ها، آماده سازی بیمار، تشخیص هویت بیمار، جمع آوری نمونه ها، انتقال، ذخیره، پردازش و آزمایش نمونه های کلینیکی تأیید تفسیر گزارش و توصیه بعلاوه در نظر گرفته ایمنی و اخلاق در فعالیت های آزمایشگاه هستند.

الزامات فنی

  1. کارکنان آزمایشگاه
  2. شرایط محیطی و فضای کاری
  3. تجهیزات، معرف ها و مواد مصرفی آزمایشگاه
  4. فرآیند قبل از انجام آزمایش
  5. فرآیند انجام آزمایش
  6. اطمینان از کیفیت نتایج آزمایش
  7. فرآیند پس از انجام آزمایش
  8. گزارش نتایج آزمایش
  9. صدور نتایج آزمایش
  10. مدیریت اطلاعات آزمایشگاه

مزایای ایزو ۱۵۱۸۹

 در اینجا برخی از مزایای بی شماری که برای آزمایشگاه های پزشکی مطرح است را عنوان می کنیم:

کاهش خطر

برنامه ریزی و شناسایی هرگونه خطرات احتمالی به کاهش گسترده آن ها کمک می کند.
به ویژه در آزمایشگاه هایی که با اطلاعات حساس، تجهیزات پیچیده و موارد مربوط به سلامت افراد سروکار دارند.

صرفه جویی در هزینه

 با اطمینان از نتایج فنی، آزمایشگاه شما هزینه های مرتبط با آزمایش مجدد را پس انداز می کند.
همچنین با افزایش کارایی، اقدامات صرفه جویی در هزینه دیگری نیز انجام می شود.

بهبود روحیه تیم

این استاندارد برای کاهش اشتباهات کارکنان و سایر خطاهای قابل پیشگیری کار می کند.
انگیزه کارکنان شما نه تنها با نشان دادن عملکرد بهتر آن ها، بلکه با شناخت و ارتقای صلاحیت فنی کارکنان خود بهبود می یابد.

مزایای قانونی

ایزو ۱۵۱۸۹ با اجرای قانون و استاندارد های صنعت در آزمایشگاه پزشکی خود، اطمینان می دهد که خدمات بالینی شما بی خطر، قابل اعتماد و با ارزش است.
در این صورت چالش های حقوقی کمتری رخ می دهد و در صورت بروز، می توانید اطمینان حاصل کنید که این چارچوب از شما پشتیبانی می کند.

پیشرفت متداوم

از طریق ادغام چارچوب ایزو ۱۵۱۸۹ در هسته کاری که انجام می دهید به بالاترین بازده کاری خود می رسید.
این چارچوب به عنوان ابزاری برای اندازه گیری پیشرفت های کیفیت و حمایت مداوم از قوام عمل می کند.

مطرح شدن در سطح جهانی

استفاده از یک استاندارد شناخته شده در سطح جهانی برای ما اعتبار و شهرت به همراه دارد.
مجموعه ای از ترتیبات تشخیص متقابل چندجانبه در همکاری بین المللی اعتبارسنجی آزمایشگاهی (ILAC) به این معنی است که آزمایشگاه های معتبر به  ISO 15189، دارای گواهینامه های خود و گزارش های آزمایشی در بیش از ۸۰ کشور جهان هستند.
به این ترتیب، کار شما نه تنها در کشور شما بلکه در سراسر جهان می تواند از سلامت پزشکی بهره مند شود.

تفاوت بین ISO 9001 و ISO 15189

 ایزو ۹۰۰۱ یک سیستم مدیریت کیفیت است و بسیار عمومی است.
ایزو ۱۵۱۸۹ عناصر اساسی ISO 9001 را در بر می گیرد و عوامل صلاحیت فنی مربوط به آزمایشگاه های پزشکی را اضافه می کند.

چرا ISO 15189 مهم است؟

 ایزو ۱۵۱۸۹ با اجرای قانون و استاندارد های صنعت در آزمایشگاه پزشکی خود، اطمینان می دهد که خدمات بالینی شما ارزش خوبی را داراست و حس  اعتماد را به ذی نفعان و تصمیم گیرندگان را که این تعهد می شناسند منتقل می کند.

بند های ایزو ۱۵۱۸۹

 ایزو ۱۵۱۸۹ متشکل از بند های زیر است:

الزامات فنی برای پرسنل، اسکان و شرایط محیطی، تجهیزات آزمایشگاهی، معرف ها و مواد مصرفی، فرایند های قبل از بررسی، فرایند های معاینه، اطمینان از کیفیت نتایج فرایند های آزمایش، فرایند های پس از بررسی، گزارش نتایج، انتشار نتایج، انتشار

دامنه کاربرد ایزو ۱۵۱۸۹

این استاندارد بین المللی الزامات مربوط به کیفیت و صلاحیت در آزمایشگاه های پزشکی را مشخص می کند و می تواند توسط آزمایشگاه های پزشکی در توسعه سیستم های مدیریت کیفیت و ارزیابی صلاحیت خودشان مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین می تواند برای تأیید یا شناخت صلاحیت آزمایشگاه های پزشکی توسط مشتریان آزمایشگاهی، تنظیم مقامات و نهاد های اعتباربخشی استفاده شود.
توجه داشته باشید که مقررات یا الزامات بین المللی، ملی یا منطقه ای نیز ممکن است در مورد موضوعات خاص تحت پوشش این استاندارد بین المللی اعمال شود.

اخذ ISO 15189 اجباری است؟

 اعتبارنامه ISO 15189 در هر حوزه قضایی اجباری نیست، اما ارزش آن را دارد که مقررات محلی شما را بررسی کند. اهمیت اعتبارسنجی آزمایشگاهی هرگز نباید نادیده گرفته شود. به خصوص هنگامی که با سلامت عمومی سروکار دارید.

به کمک این استاندارد شما به عنوان بخشی از روند اعتباربخشی خود سازمانتان را با تمام الزامات قانونی پیچیده ای که یک آزمایشگاه پزشکی باید به آن رعایت کند، به روز می کنید.
با فرهنگ بهبود مستمر ISO، هرگونه تغییر در قانون یا مقررات به عنوان بخشی از تعهد مداوم شما به بهترین روش اجرا می شود.

استاندارد های جهانی یک آزمایشگاه طبی چیست؟ - آزمایشگاه فارابی
استاندارد سازی آزمایشگاه طبی – آزمایشگاه فارابی

سخن پایانی

همانطور که اشاره کردیم، استاندارد آزمایشگاه های طبی الزامات مربوط به کیفیت و صلاحیت را در آزمایشگاه ها مشخص می کند. هدف از تدوین و ابلاغ این استاندارد بهبود کیفیت ارائه خدماتی آزمایشگاهی می باشد.

آزمایشگاه فارابی دارای پرسنل با تجربه و متخصص در زمینه انجام انواع آزمایش‌ های طبی و تشخیصی می باشد.
این آزمایشگاه، تمامی آزمایش ها را با هزینه مقرون به صرفه برای شما انجام می دهد.
پرسنل این آزمایشگاه دارای مدارج بالا و تخصصی در زمینه علوم آزمایشگاهی می باشند.
همچنین به دلیل انجام هزاران نمونه آزمایش در زمینه‌ های مختلف، بسیار با تجربه هستند.

آزمایشگاه طبی فارابی جزو اولین آزمایشگاه های ایران با هدف ارتقا سطح سلامت و بهداشت شهروندان محترم می باشد.

راه های ارتباطی با ما

۰۲۱۲۲۲۲۹۸۶۲

آدرس آزمایشگاه

تهران ، خیابان شریعتی ، نبش ظفر

۵/۵ - (۲ امتیاز)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 + ده =