خدمات آزمایشگاه فارابی

جهت رفاه حال مراجعین محترم سرویس های ذیل برقرار می باشد :

امکان دریافت پاسخ آزمایشات یه صورت آنلاین و بدون نیاز به مراجعه حضوری

تحویل جواب درب منزل

نمونه گیری در منزل با تعیین وقت قبلی

انجام آزمايشهای دوره ای موسسات و كارخانجات جهت طب كار زير نظر دانشگاه شهيد بهشتی

نمونه گیری ادارات (چکاپ کلی ، چکاپ روتین)