راهنمای مراجعه به آزمایشگاه

راهنمای مراجعه به آزمایشگاه فارابی

راهنمای مراجعه به آزمایشگاه فارابی

  1. جهت آزمایشهای قارچ، محل ضایعه دو روز با مواد شوینده شسته نشود.
  2. درمورد آزمایشهای خون ، بهتر است بیماران با 12 ساعت ناشتایی به آزمایشگاه مراجعه نمایند.نوشیدن آب به اندازه معمول مانعی ندارد.
  3. آزمایش ادرار نیازی به ناشتایی ندارد و بهتر است قسمت اولیه ادرار دور ریخته و بقیه ادرار با حجم 30 میلی لیتر(حداقل نصف ظرف)جمع گردد.
  4. آزمایش قند دوساعته : بعد از صرف صبحانه معمول روزانه،دقیقا دوساعت پس از ساعت مذکور انجام می پذیرد و در طی دوساعت از ورزش،پیاده روی و کشیدن سیگار پرهیز نمایید.
  5. دستورالعمل جمع آوری ادرار 24 ساعته : در ابتدای جمع آوری نمونه،دفع ادرار را انجام داده و آنرا دور بریزید.زمان را دقیقا یادداشت نمایید و به مدت 24 ساعت بقیه ادرار را در ظرف مخصوص جمع آوری کنید.
  6. آزمایش بررسی خون مخفی در مدفوع : 24 ساعت قبل از آزمایش از خوردن گوشت قرمز،ویتامین c،قرص آهن و سبزیجات خام پرهیز نمایید.
  7. دستورالعمل جمع آوری اسپرم : نمونه باید بعد از سه یا 5 روز پرهیز از انزال تهیه شود.از موقع گرفتن تا انتقال به دستگاه 37 درجه ، 20 دقیقه بیشتر طول نکشد.
  8. آزمایش PSA (پروستات) : باید حداقل 48 ساعت از انزال گذشته باشد.
  9. آزمایش پرولاکتین : حداقل دو ساعت از بیدار شدن گذشته باشد و طی 24 ساعت از معاینه و تحریک پستانها و تماس جنسی گذشته باشد.استرس خصوصا در طی 30 دقیقه پیش از آزمایش موجب نتایج اشتباه میشود.