فلج اطفال

فلج اطفال   فلج اطفال نوعی بیماری حاد ویروسی است که دستگاه گوارش و در بعضی مواقع دستگاه عصبی مرکزی را درگیر ... ادامه مطلب