تومور مارکر

تومور مارکر

تومور مارکر تمامی تومور مارکرها کمتر از ۱۰۰% حساسیت و ویژگی دارند،از این رو می‌توان گفت هیچ تومور مارکر مختص ... ادامه مطلب
تست ROMA

تست ROMA

تست ROMA در تست roma با ترکیب نتایج آزمایش های دو مارکر HE4 و CA125 ریسک بدخیمی سرطان تخمدان بدست ... ادامه مطلب