مهر ۱۰, ۱۳۹۹
افزایش سطح تومور مارکر

افزایش سطح تومور مارکر

افزایش سطح تومور مارکر سطح این تومور مارکر در موارد زیر نیز افزایش دارد:۱- ۲/۰% افراد سالم دهنده خون ۲- ۱% زنان سالم ۳- در ۵% […]
مهر ۷, ۱۳۹۹
تومور مارکر

تومور مارکر

تومور مارکر تمامی تومور مارکرها کمتر از ۱۰۰% حساسیت و ویژگی دارند،از این رو می‌توان گفت هیچ تومور مارکر مختص یک ارگان است،ولی با وجود این […]
مهر ۴, ۱۳۹۹
آزمایشات تومور مارکر

آزمایشات تومور مارکر

آزمایشات تومور مارکر روش دیگر غربالگری که به عنوان جدید ترین تکنیک غربالگری شناخته شده است، استفاده از OVA CHECK می باشد، که این روش نسبت […]
بهمن ۲۱, ۱۳۹۷
تست ROMA

تست ROMA

تست ROMA در تست roma با ترکیب نتایج آزمایش های دو مارکر HE4 و CA125 ریسک بدخیمی سرطان تخمدان بدست می آید. آنتی ژن CA125 جهت […]