تومور مارکر

تومور مارکر

تومور مارکر تمامی تومور مارکرها کمتر از ۱۰۰% حساسیت و ویژگی دارند،از این رو می‌توان گفت هیچ تومور مارکر مختص ... ادامه مطلب