اردیبهشت ۱, ۱۳۹۹
علل آسیب پلکسی بازویی

علل آسیب پلکسی بازویی

علل آسیب پلکسی بازویی آسیب به اعصاب فوقانی که پلکوس بازویی را تشکیل می دهند ، وقتی مجبور می شوید شانه شما به سمت پایین بیفتد […]
فروردین ۳۰, ۱۳۹۹
آسیب پلکسی بازویی

آسیب پلکسی بازویی

آسیب پلکسی بازویی بررسی اجمالی پلکس براکال شبکه عصبی است که از طناب نخاعی به شانه ، بازو و دست شما سیگنال هایی ارسال می کند. […]