استفراغ خون

استفراغ خون

استفراغ خون مقدار و رنگ خون می تواند متفاوت باشد. مثلا: ممکن است مقدار زیادی خون قرمز روشن را استفراغ ... ادامه مطلب