اسفند ۱۸, ۱۳۹۹
درباره آرتریت گیجگاهی

درباره آرتریت گیجگاهی

درباره آرتریت گیجگاهی آرتریت گیجگاهی وضعیتی است که در آن عروق گیجگاهی که خون را به سر و مغز می رسانند ملتهب یا آسیب دیده می […]
مهر ۱۰, ۱۳۹۸
آرتریت گیجگاهی

آرتریت گیجگاهی

آرتریت گیجگاهی  (temporal arteritis) یا التهاب سرخرگی غول‌یاخته‌ای (به انگلیسی: Giant cell arteritis) یک نوع نادر التهاب رگ (واسکولیت) است که اختلال اصلی در سرخرگ‌های بزرگ و متوسط سر است. […]