آرتریت ایدیوپاتیک

اسفند ۱۴, ۱۳۹۹
آرتریت ایدیوپاتیک نوجوانان

آرتریت ایدیوپاتیک نوجوانان

آرتریت ایدیوپاتیک نوجوانان بررسی اجمالی این بیماری که در گذشته به عنوان آرتریت روماتوئید جوانی شناخته می شد ، شایع ترین نوع آرتروز در کودکان زیر […]
شهریور ۱۸, ۱۳۹۸

آرتریت ایدیوپاتیک کودکان

آرتریت ایدیوپاتیک جوانان و کودکان چیست؟ آرتریت روماتویید جوانان یا (JRA) شایعترین شکل آرتریت پایدار در کودکان است. جالب است بدانید بیشترین بروز این بیماری در اوایل دهه […]