آرتروز (OA)

آرتروز (OA)

آرتروز (OA) آرتروز (OA) شایع ترین شکل آرتروز است. برخی افراد آن را بیماری مفصلی تحلیل برنده یا آرتریت “سایش ... ادامه مطلب
نقرس

نقرس

نقرسچیست؟ ساخت کریستالهای اسید اوریک در یک مفصل. بیشتر اوقات ، انگشتان دست بزرگ شما یا قسمت دیگری از پای ... ادامه مطلب
لوپوس

لوپوس

لوپوسچیست؟ لوپوس (همچنین به آن لوپوس اریتماتوز SLE یا سیستمیک گفته می شود) ،یک بیماری خود ایمنی است. این می ... ادامه مطلب