سرطان لوزالمعده
سرطان لوزالمعده از علل تا درمان
فروردین ۵, ۱۳۹۷
عوارض ژلوفن
عوارض ژلوفن
فروردین ۵, ۱۳۹۷

۲۴ مارس روز جهانی مبارزه با سل

روز جهانی مبارزه با سل

روز جهانی مبارزه با سل

هر ساله ۲۴ مارس ، برابر با چهارم فروردین ،به علت کشف میکروب سل توسط رابرت کخ ، پزشک آلمانی ، “روزجهانی مبارزه با سل” اعلام می گردد .

دیدگاه ها بسته شده است