بیماران آسمی این آزمایش ها را بدهند!
آذر ۳۰, ۱۳۹۷
سرطان سینه چگونه گسترش می یابد؟
آذر ۳۰, ۱۳۹۷

VERACITY شایعترین آنیوپلوئیدی های جنینی( وضعیت ژنتیکی که در صورت ناهنجاری های تعدادی کروموزوم ها اتفاق می افتد) را تشخیص می دهد:

  • سندروم داون (تریزومی ۲۱)
  • سندروم ادوارد (تریزومی ۱۸)
  • سندروم پاتو (تریزومی ۱۳)
  • سندروم ترنر (مونوزومی X)
  • سندروم تریپل X (تریزومی X)
  • سندروم کلاین فلتر (XXY)
  • سندروم جاکوبز (XYY)
  • تشخیص جنسیت جنین نیز در صورت درخواست والدین قابل انجام است.

کاربرد VERACITY

دیدگاه ها بسته شده است