نزدیک ترین زمان ممکن در بارداری برای انجام تست VERACITY

VERACITYایمن و دقیق
آزمایش قند خون
آذر ۲۰, ۱۳۹۷
آنزیم‌های کبدی
آنزیم‌های کبدی در آزمایش خون
آذر ۲۰, ۱۳۹۷

نزدیک ترین زمان ممکن در بارداری برای انجام تست VERACITY

زمان تست VERACITY

یکی از مزایای تست VERACITY این است که شما می توانید تست را در نزدیکترین زمان ممکن
یعنی دهمین هفته بارداری خود انجام دهید و به سرعت نتایج دقیقی را بدست آورید.

مراحل انجام تست VERACITY

  • باید حداقل ۱۰ هفته باردار باشید
  • از پزشک معالج در مورد انجام تست VERACITY سوال کنید
  • برای نمونه گیری خون به پزشک معالج یا آزمایشگاه مراجعه کنید
  • نمونه خون شما در آزمایشگاه رفرانس مورد آنالیز قرار خواهد گرفت
  • نتایج برای پزشک معالج طی مدت ۱۰-۷ روز ارسال خواهد شد

دیدگاه ها بسته شده است