علائم واریس چیست؟
اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۶
آزمایش ادرار
نکات قبل از نمونه گیری مدفوع
اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۶

سم زدایی مواد مخدر

در درمان اعتیاد به مواد مخدر می توان از روش های سم زدایی یا درمان نگه دارنده استفاده کرد.
درمان به روش سم زدایی چندان ماندگاری ندارد و احتمال عود مجدد بسیار بالاست.
مگر این که با درمان های نگه دارنده یا درمان های غیردارویی (روان درمانی) همراه باشد.
سم زدایی یعنی استفاده از دارو و روش های پزشکی برای خروج بدون عارضه و ناراحتی مواد مخدر از بدن فرد و رفع وابستگی جسمی به مواد مخدر.

انواع روش های معمول سم زدایی

 • درمان علامتی با کلونیدین
 • درمان با استفاده از داروهای مخدر
 • سم زدایی سریع
 • سم زدایی فوق سریع UROD

مدت زمانی که مواد مخدر در خون باقی می مانند بسته به نوع آنها به شرح زیر است:

 • الکل: ۳ تا ۵ روز در ادرار، بیش از ۹۰ روز در تست مو، و حدود ۱۰ تا ۱۲ ساعت در خون
 • آمفتامین: ۱ تا ۳ روز در ادرار، بیش از ۹۰ روز در تست مو، ۱۲ ساعت در خون
 • باربیتورات ها: ۲ تا ۴ روز در ادرار، بیش از ۹۰ روز در تست مو، ۱ تا ۲ روز در خون
 • ماریجوآنا: ۷ تا ۳۰ روز در ادرار، دو هفته در خون، بیش از ۹۰ روز در تست مو
 • کوکائین: ۳ تا ۴ روز در ادرار، بیش از ۹۰ روز در تست مو، ۱ تا دو روز در خون
 • کودئین: ۱ روز در ادرار، بیش از ۹۰ روز در تست مو، ۱۲ ساعت در خون
 • هروئین: سه تا ۴ روز در ادرار، بیش از ۹۰ روز در تست مو، بیش از ۱۲ ساعت در خون
 • ال اس دی: ۱ تا ۳ روز در ادرار، بیش از ۳ روز در تست مو، ۲ تا ۳ ساعت در خون
 • قرص اکستازی: ۳ تا ۴ روز در ادرار، تا ۹۰ روز در تست مو، ۱ تا ۲ روز در خون
 • متامفتامین (کریستال): س تا ۶ روز در ادرار، بیش از ۹۰ روز در تست مو، ۲۴ تا ۷۲ ساعت در خون
 • متادون: ۳ تا ۴ روز در ادرار، بیش از ۹۰ روز در تست مو، ۲۴ تا ۳۶ ساعت در خون
 • مورفین: ۲ تا ۳ روز در ادرار، بیش از ۹۰ روز در تست مو، ۶ تا ۸ ساعت در خون

دیدگاه ها بسته شده است