غلظت خون
غلظت خون
آذر ۲, ۱۳۹۷
گياه ضدفشارخون
گیاه ضدفشارخون
آذر ۲, ۱۳۹۷

آزمایش خون در مدفوع

آزمایش خون در مدفوع

آزمایش خون در مدفوع

در بسیاری از بیماریها مانند بیماریهای التهابی روده بزرگ و کوچک مثل کولیت زخمی ممکن است خون از طرق مدفوع دفع شود و در بعضی از موارد حتی در مدفوع مشاهده نمی شود که از طریق آزمایش OB بررسی می گردد.

بهتر است برای جلوگیری از نتایج مثبت و منفی کاذب ۴۸ ساعت قبل از خوردن موادی مثل ویتامین ث – موز – قرص اهن – سبزیجات تازه پرهیز نمایید و از قسمتهایی که به نظر مشکوک می باشد برداشت نمایند.

در موارد عدم تشخیص به موقع می تواند با عوارض گوارشی تا عوارض خارج از سیستم گوارشی مانند عوارض پوستی – چشمی – مفصلی و درگیری ار گانهای بدن می تواند همراه باشد در موارد طول کشیده با سوراخ شدگی روده -کاهش وزن-بی اشتهایی و حتی سرطانهای روده ای تظاهر نماید.


مطالب بیشتر:

دیدگاه ها بسته شده است