آزمایشگاه روزهای تعطیل

آزمایشگاه فارابی با هدف رضایتمندی بیماران اقدام به باز نمودن آزمایشگاه در روزهای تعطیل کرده است.

آزمایشگاه فارابی در روزهای تعطیل در ساعات زیر باز میباشد.

ساعت ۷:۳۰ تا ۱۰:۳۰


مطالب بیشتر:

سوالات متداول