آزمایشگاه روزهای تعطیل

آزمایشگاه روزهای تعطیل

آزمایشگاه فارابی با هدف رضایتمندی بیماران اقدام به باز نمودن آزمایشگاه در روزهای تعطیل کرده است.

آزمایشگاه فارابی در روزهای تعطیل در ساعات زیر باز میباشد.

ساعت ۷:۳۰ تا ۱۰:۳۰


مطالب بیشتر:

سوالات متداول