پرکاری پاراتیروئید

مهر ۱۵, ۱۳۹۸
پرکاری پاراتیروئید

پرکاری پاراتیروئید

پرکاری پاراتیروئید غدد پاراتیروئید در واقع چهار غده مجزا در قسمت خلفی غده تیروئید می باشند این غدد با ترشح هورمون پاراتورمون وظیفه کنترل سطح سرمی کلسیم را […]