شهریور ۱, ۱۳۹۹
پروستات

پروستات

پروستات پروستات غده ای به اندازه گردو است که بین مثانه و آلت تناسلی قرار دارد. پروستات درست در جلوی رکتوم است. مجرای ادرار از طریق […]
تیر ۲۶, ۱۳۹۸
علائم بزرگی پروستات

علائم بزرگی پروستات

علائم بزرگی پروستات پروستات بخشی از عضو جنسی مردان است که به شکل و اندازه تقریبی گردو، زیر مثانه قرار گرفته است. این عضو مجرای خروجی […]