آبان ۱۸, ۱۳۹۹
علل دمودكس

علل دمودکس

علل دمودکس کنه Demodex folliculorum نوعی انگلی است که بر روی انسان زندگی می کند. در بیشتر اوقات ، این کنه ها بی ضرر بوده و […]
آبان ۴, ۱۳۹۵
دمودكس

دمودکس

دمودکس مایت‌ های میکروسکوپی دمودکس Demodex جاندارانی بند پا و هشت پا شبیه به عنکبوت‌ها هستند، که روی پوست انسانی می‌توان آنها را یافت. این انگل […]