دمودكس

دمودکس

دمودکس مایت‌ های میکروسکوپی دمودکس Demodex جاندارانی بند پا و هشت پا شبیه به عنکبوت‌ها هستند، که روی پوست انسانی ... ادامه مطلب