شهریور ۲۵, ۱۳۹۸

تومور طناب نخاعی

تومور طناب نخاعی تومور نخاع روی اعصاب موجود در قسمت نخاع تأثیر می گذارد و منجر به بروز درد، مشکلات عصبی و حتی فلج بدن فرد بیمار […]