آبان ۱۹, ۱۳۹۵
مشکلات رایج در بانوان

مشکلات رایج در بانوان

مشکلات رایج در بانوان بیشتر عفونت های مخمر واژینال توسط ارگانیسم کاندیدا آلبیکنس ایجاد می شود. عفونتهای مخمر بسیار متداول هستند، و تا حدودی ۷۵٪ از […]