انواع تست قبل تولد

دی ۲۳, ۱۳۹۷
تست های غربالگری

محدودیت تست های غربالگریی

تست های غربالگری تست های غربالگری بارداری برای تشخیص آنیوپلوئیدی جنینی – اندازه گیری مارکرهای سرمی خون مادر سه ماهه اول، سه ماهه دوم و سونوگرافی […]