تیر ۱۸, ۱۳۹۵
آزمایشهای تیروئید

آزمایشهای تیروئید

آزمایشهای تیروئید آزمایش هورمون تیروئید آزمایشی است که میزان این هورمون را در خون برای بررسی وضعیت غده تیروئید اندازه گیری می کند. غده تیروئید این […]