فروردین ۲۶, ۱۴۰۱

آزمایش هورمون آدرنوکورتیکوتروپیک

Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) این آزمایش میزان هورمون آدرنوکورتیکوتروپیک (ACTH) را در خون اندازه‌گیری می‌کند. ACTH هورمونی است که سبب تحریک تولید کورتیزول می‌شود. کورتیزول، هورمون استروئیدی […]
فروردین ۲۶, ۱۴۰۱

آزمایش آندروستندیون

Androstenedione از این تست جهت تشخیص سندرم های ایجاد کننده ی صفات مردانه در زنان، قاعدگی نامنظم، بلوغ جنسی زودرس و اختلالات پس از یائسگی استفاده […]
بهمن ۲۳, ۱۴۰۰

TSH Receptor Ab

آزمایش TSH Receptor Ab این اتو آنتی بادی به رسپتورTSH  یا نزدیک به آن متصی شده و موجب تحریک تولید آدنوزین منو فسفات حلقوی میشود TSIG در پاتوژنز بیماری […]
آذر ۲۶, ۱۴۰۰

آزمایش کلستریدیوم دیفیسل

Clostridium difficile Toxin A/B assay باکتری کلستردیوم دیفیسیل نوعی باکتری اسپوردار غیرهوازی و بخشی از فلور نرمال مجاری گوارشی است که با مصرف آنتی‌بیوتیک برای درمان […]