اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۶
آزمایشگاه

علائم پوکی استخوان چیست؟

پوکی استخوان براساس تعریف علمی، با انجام آزمایش BMD مشخص می شود.افرادی که عدد نهایی آزمایششان منفی ۲/۵ باشد پوکی استخوان دارند و اگر این عدد […]