آبان ۱۳, ۱۳۹۷
حمله قلبی

۸ علامت مهم در حمله قلبی

حمله قلبی در تعریف این بیماری می توان گفت سکته قلبی یا حمله قلبی، عبارت از انهدام و مرگ سلولی دائم و غیرقابل برگشت در بخشی […]