فروردین ۳۰, ۱۳۹۶
آزمایشگاه

داروهای ضد افسردگی

عملکرد: این گروه از داروها برخی ازمواد شیمیایی را در مغز كاهش می دهند. این مواد شیمیایی تحت عنوان نرو ترانسمیتر neuro transmitters خوانده می شود. […]