اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۶
آزمایشگاه

بهترین راه تشخیص انگل چیست؟

تظاهرات بالینی در اغلب بیماریهای انگلی آن قدر عمومی است که در بسیاری موارد بنای تشخیص بر پایه نشانه شناسی کافی نیست. اگر چه یک پزشک […]