تست پاپ اسمیر در بارداری

اسفند ۱۷, ۱۳۹۸
نتیجه تست پاپ اسمیر

نتیجه تست پاپ اسمیر

نتیجه تست پاپ اسمیر دو نتیجه ممکن از یک پاپ اسمیر وجود دارد: طبیعی یا غیر طبیعی. نتیجه تست پاپ اسمیر عادی اگر نتایج شما طبیعی […]
اسفند ۱۴, ۱۳۹۸
انجام پاپ اسمیر

انجام پاپ اسمیر

انجام پاپ اسمیر چه اتفاقی در انجام پاپ اسمیر می افتد ؟ این تست می تواند کمی ناراحت کننده باشد ، اما آزمایش بسیار سریع انجام […]
اسفند ۳, ۱۳۹۸
نیاز به پاپ اسمیر

نیاز به پاپ اسمیر

نیاز به پاپ اسمیر چند بار که به پاپ اسمیر احتیاج دارید با عوامل مختلفی از جمله سن و خطر شما تعیین می شود. سن فرکانس […]
بهمن ۳۰, ۱۳۹۸
پاپ اسمیر

پاپ اسمیر

پاپ اسمیر بررسی اجمالی پاپ اسمیر که به آن پاپ تست نیز گفته می شود ، یک روش غربالگری برای سرطان دهانه رحم است . این آزمایش وجود […]