شهریور ۲۴, ۱۳۹۵
تقویت سیستم ایمنی بدن

آزمایش تشخیص آلرژی

آزمایشهای تشخیص آلرژی علیه انواعی از آلرژی های غذایی و تنفسی بر روی نمونه خون تعیین آنتی بادی اختصاصی از کلاس IgE علیه بیش از ۶۰ […]