بهمن ۱۲, ۱۳۹۹
تشخیص آبسه ریه

علائم آبسه ریه

علائم آبسه ریه آبسه ریه یک حفره پر از چرک در ریه شما است که توسط بافت ملتهب احاطه شده است. این معمولاً در نتیجه تنفس […]
شهریور ۱۳, ۱۳۹۸
آبسه ریه

آبسه ریه

آبسه ریه  در پزشکی به نکروز و مرگ بافت پارانشیم ریه و ایجاد شدن سوراخ در آن و پر شدن آن از چرک و عفونت میکروبی آبسه ریه گفته می‌شود. […]