مرداد ۳۱, ۱۳۹۶
تومور طناب نخاعی

درباره تومور طناب نخاعی چه می دانید؟

تومور طناب نخاعی تومور نخاع روی اعصاب موجود در قسمت نخاع تأثیر می گذارد و منجر به بروز درد، مشکلات عصبی و حتی فلج بدن فرد […]