بهمن ۲, ۱۳۹۸
بیماری آلزایمر

بیماری آلزایمر

بیماری آلزایمر بیماری آلزایمر چیست؟شایع ترین نوع دمانس است.بیماری پیشرونده که با از دست دادن حافظه خفیف آغاز می شود ، احتمالاً منجر به از بین […]
دی ۳۰, ۱۳۹۸
درباره زیکا

درباره زیکا

درباره زیکا آنچه می دانیم Zika بیشتر توسط نیش پشه گونه آلوده Aedes (Ae. ae Egypti و Ae. albopictus) پخش می شود. این پشه ها در […]
دی ۲۸, ۱۳۹۸
سرطان روده بزرگ

سرطان روده بزرگ

سرطان روده بزرگ سرطان کولورکتال چیست؟ نمودار معده ، روده کوچک ، سکوم ، روده بزرگ صعودی ، روده بزرگ عرضی ، روده بزرگ نزول ، […]
دی ۲۵, ۱۳۹۸
اهمیت واکسن

اهمیت واکسن

اهمیت واکسن چرا واکسن ها برای شما مهم هستند ممکن است در معرض خطر بیماری جدی قرار بگیرید شما می توانید خود و افراد دوست داشتنی […]