مهر ۲۸, ۱۳۹۷
سکته خاموش

سکته خاموش

سکته خاموش یک سکته خاموش سکته مغزی است که هیچ علائم بیرونی در ارتباط با سکته مغزی ندارد و بیمار معمولا نمی داند که سکته مغزی […]
مهر ۲۵, ۱۳۹۷
سل چیست؟

سل چیست؟

سل چیست؟ Tuberculosis یک بیماری عفونی، هوائی است که هر سال میلیون ها نفر از مردم دنیا را می کشد. Tuberculosis، or TB، یک بیماری عفونی […]
مهر ۲۲, ۱۳۹۷
درد پاشنه پا

درد پاشنه پا

درد پاشنه پا درد پاشنه یکی از مشکلات پا است. درد معمولا تحت پاشنه یا فقط در پشت آن قرار می گیرد، جایی که تاندون آشیل […]
مهر ۱۹, ۱۳۹۷
سرطان خون

سرطان خون

سرطان خون Leukemia، همچنین leukemia spelled، یک گروه از سرطانهایی است که معمولا در مغز استخوان شروع می شود، و موجب افزایش تعداد زیادی از سلول […]